Kontakt

Wyślijczyść formularz

DORMECH
ul. Nowa 3
95-200 Pabianice

Sekretariat
Barbara Szczepaniak
tel. (+48) 42 213 02 36

Specjalista ds. kontaktu z klientem
Rafał Poros
tel. (+48) 211 28 81
rafal.poros@emko.com.pl

Biuro:
tel. (+48) 42 213 02 36
tel. (+48) 42 212 11 72

Księgowość
Barbara Pawisiak
tel. (+48) 42 212 11 71

Oferent
inż.Marek Wawszczak
tel. (+48) 42 211 32 12
marek.wawszczak@emko.com.pl

1_logos
2_logos